აგროპედი

 

Agropad არის პროგრამული +ტექნიკური უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია საველე – ინტერნეტის არ არსებობის პირობებში გარკვეული ოპერაციების ჩატარებისათვის:

 

ძირითადი ფუნკქციონალია:

კონკრეტულ მობილურ აგენტზე მიმაგრებული ცონტრაქტების მონიტორინგი
კონტრაქტების ფორმების შექმნა და ბეჭდვა მობილური პრინტერის საშუალებით
მომსახურების ფასის კალკულაცია, რომელიც დამოკიდებულია კონტრაქტის ხელმოწერის რეგიონზე, მომსახურების სახეობასა და დამკვეთის მიერ შეკვეთილ პარამეტრებზე
კონტრაქტის ფორმის ელექტრონული ხელმოწერა
კონტრაქტების სინქრონიზაცია ცენტრალურ მართვის სისტემასთან 
– ადმინისტრაციისაგან დასტურის მიღება კონკრეტულ კონტრაქტზე მუშაობის დასაწყებად ლიბერთი ბანკში გადახდის დადასტურების მიღების შედეგად.
– მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმება მომსახურების მიწოდების შემდეგ, რომლებიც დაფუძნებულია რეალურ პარამეტრებზე, შემსრულებლებსა და დროის პერიოდზე.
– საწვავის მოხმარების ანგარიშების შექმნა
– ყველა ანგარიშის სინქრონიზაცია ცენტრალურ მართვის სისტემასთან 
– საწვავის მოთხოვნა
– კლიენტთა შავი სიები რეგიონების მიხედვით. 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვწერეთ info@itnovations.ge