- ღონისძიებების IT(საინფორმაციო ტექნოლოგიები) მხარდაჭერა

 • კონფერენციებისა და სემინარების ვებ-გვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი
 • უსაფრთხო მონაწილეების რეგისტრაციისა და სასტუმროს დაჯავშნის ელექტრონული ფორმები
 • კონფერენციაში მონაწილეობის გადასახადის უსაფრთხო ონლაინ გადახდა
 • ინფორმაციის მართვის სისტემა ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განახლებისათვის
 • ფლეშისა და სტატიკური ელექტრონული მოსაწვევები
 • ფლეშ – პრეზენტაციების დიზაინი
 • ღონისძიებების ფლეშისა და დინამიური ვებგვერდების შექმნა
 • ელ-ფოსტით მოსაწვევებისა და ელ-გამოცემების დაგზავნის სისტემა და მენეჯმენტი
 • ღონისძიებამდე ვებ-გვერდის ინფორმაციული მენეჯმენტი
 • ვებ-გვერდის განახლება, ფოტო და ვიდეო მასალის დადება უშუალოდ ღონისძიების დროს
 • ღონისძიების პირდაპირ ეთერში გაშვება ინტერნეტის საშუალებით
 • კომპიუტერული ტექნიკის გაქირავება
 • ლოკალური ქსელის დამონტაჟება და ადმინისტრირება
 • მაღალი სიჩქარის უსადენო/ლოკალური კავშირის მონტაჟი და ადმინისტრირება

ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი ღონისძიებები:

 • TOURCOM - 2005, website closed
 • Invest in Georgia Forums, websites closed
 • Stop TB Partnership - 2007, website closed
 • Global Fund Meeting, website closed
 • Tbilisi Summit - Building Europe's East - 2008 - website closed
 • OIV 2010