კომპლექსური დაგეგმვა
პორტფოლიო > კომპლექსური დაგეგმვა >
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის (კიკეთის სკოლა) საინფორმაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველოფა
 • კიკეთის ტერიტორიამდე მაღალი სიჩქარის ინტერნეტის მიყვანა
 • სკოლის სამ დამოუკიდებელ კორპუსში ლოკალური ქსელის მონტაჟი
 • კორპუსების ოპტიკურ–ბოჭკოვანი სადენებით დაკავშირება
 • კომპიუტერული კლასის, ბიბლიოთეკის და ადმინისტრაციის საჭირო ტექნიკით აღჭურვა
 • სერვერული ოთახის დაგეგმვა და გამართვა
 • ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველოფის შეძენა და ინსტალაცია
 • სატელეფონო ქსელის გამართვა
 • ვებ–გვერდის შემუშავება – www.kiketischool.ge
 • სკოლის ელექტრონული ჟურნალის შემუშავება
 • კონსულტაცი
თბილისის სამიტის IT მხარდაჭერა
 • სამიტისათვის ქარვასლას ტერიტორიაზე მაღალი სიჩქარის ინტერნეტის რამოდენიმე გამოყოფილი ხაზის შემოყვანა (ადმინისტრაციისათვის, პრესისათვის, უსადენო ინტენრეტისათვის, ვებ–სტრიმინგისათვის)
 • ქარვასლის ტერირტორიაზე პრეს–ცენტრისათვის კომპუტერული ოთახის მოწყობა (30 კომპიუტერი) ლოკალური ქსელითა და პერიფერიული მოწყობილობებით
 • სამიტის სტუმრებისათვის მინი ინტერნეტ წერტილების მოწობა (სულ 10 წერტილი)
 • ქარვასლის ტერიტორიის უსადენო ინტერნეტით დაფარვა
 • სამიტის ვებ–გვერდის შექმნა აკრედიტაციის ონლაინ ფორმით
 • სამიტის გაშუქება რეალურ დროში მაღალი ხარისხით ვებ–სტრიმინგის საშუალებით – ერთდროულად 800 ადამინისათვის(ა.შ.შ სერვერიდან)
 • სამიტის რეალურ დროში სინქრონის ვებ–სტრიმინგი 4 ენაზე.
 • სამიტის მიმდინარეობისას ფოტო/ვიდეო მასალის შეტანა საიტზე.
 • კონსულტაცია