ონლაინ მარკეტინგი
პორტფოლიო > ონლაინ მარკეტინგი >
Investingeorgia.org - სოციალური ქსელები, ლინკების გაცვლა, სტატისტიკის მონიტორინგი, რეგისტრაცია
ყოველწლიური საქველმოქმედო მოტოციკლეტების რალი "ლონდონი - თბილისის" 2008, 2009, 2010 წლების ონლაინ მარკეტინგის კამპანიის დაგეგმვა

www.london2tbilisi.com