პროგრამული უზრუნველყოფა
პორტფოლიო > პროგრამული უზრუნველყოფა >
EduNOVA - საშუალო სკოლის ელექტრონული ჟურნალის პროგრამა დაინერგა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელში

ამ პროგრამის საშუალებით კომერციულ თუ სახელმწიფო სკოლებს შეუძლიათ აწარმოონ მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ელექტრონული აღრიცხვა, დასწრებისა კონტროლი, შეფასება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, დავალებების ჩანიშვნა, ცხრილების შექმნა, მრავალფეროვანი ანგარიშების დათვალიერება. ამასთან ერთად სკოლას უკვე აქვს საშუალება რომ ყოველივე ეს გაუზიაროს მშობელს, რომელიც შეძლებს ყოველდღიურად მიიღოს ინფორმაცია თავისი შვილის დასწრების, შეფასებისა თუ დავალებების შესახებ.
 

InfoNOVA - მონაცემების მართვის ანალიტიკური სისტემა დაინერგა სახელმწიფო მინისტრის აპარატში რეინტეგრაციის საკითხებში.

პროგრამა განკუთვნილია სამთავრობო და კომერციული ორგანიზაციების პრეს ცენტრებისთვის, კანცელარიებისათვის და სხვა დეპარტამენტებისათვის, პროგრამის საშუალებით თქვენ  შეგიძლიათ შეინახოთ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია(ტექსტური, ვიდეო, აუდიო, ფოტო) და ნებისმიერ მომენტში მოიძიოთ ძველი ინფორმაცია ანალიტიკური ძიების საშუალებით.

Enterprise Pro - მრავალფუნქციური და მრავალბიზნესიანი პროგრამა მცირე და საშუალო სავაჭრო ობიექტებისათვის.

RentaNova - საწყობის, გაყიდვებისა და გაქირავების მართვის პროგრამა საქონლის გაქირავებაზე მომუშავე ობიექტებისათვის.

RestLight - გაყიდვების მართვის მარტივი პროგრამა კაფე–ბარებისა და სწრაფი კვების ობიექტებისათვის.

MarketLight - საწყობისა და გაყიდვების მართვის პროგრამა საცალო ვაჭრობის ობიექტებისათვის

GMS Mikitani - საწყობებისა და გაყიდვების მართვის მრავალფუნქციური პროგრამა რესტორნებისა და რესტორნების ქსელებისათვის.

MedCash - მარტივი აღრიცხვის პროგრამა სამედიცინო დაწესებულებებისათვის
საწყობის მართვის პროგრამა შემუშავდა და დაინერგა სს. საქართველოს ბანკის ცენტრალურ საწყობში