პაკეტი მოიცავს:

 

Enterprise Pro
მრავალფუნქციური და მრავალბიზნესიანი პროგრამა მცირე და საშუალო სავაჭრო ობიექტებისათვის.

 

 

 ჩამოტვირთეთ დოკუმენტაცია    ჩამოტვირთეთ დემო

 

 

MarketLight
საწყობისა და გაყიდვების მართვის პროგრამა საცალო ვაჭრობის ობიექტებისათვის
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტაცია

 

 

 ჩამოტვირთეთ დოკუმენტაცია    ჩამოტვირთეთ დემო

 

 

RentaNova
საწყობის, გაყიდვებისა და გაქირავების მართვის პროგრამა საქონლის გაქირავებაზე მომუშავე ობიექტებისათვის.

 

 

  ჩამოტვირთეთ დემო

 

 

MedCash
მარტივი აღრიცხვის პროგრამა სამედიცინო დაწესებულებებისათვის

 

 

 ჩამოტვირთეთ პრეზენტაცია

 

 

RestLight
გაყიდვების მართვის მარტივი პროგრამა კაფე–ბარებისა და სწრაფი კვების ობიექტებისათვის.

 

 

GMS Mikitani
საწყობებისა და გაყიდვების მართვის მრავალფუნქციური პროგრამა რესტორნებისა და რესტორნების ქსელებისათვის.

 

 

ფუნქციონალი:

 

ძირითადი ფუნქციები
* მომწოდებელთან ურთიერთანგარიშგება და მომწოდებლების მონაცემთა ბაზა.
* მყიდველთან ანგარიშგება და მყიდველების ბაზა
* მყიდველის მიერ საქონლის დაბრუნების ფუნქცია
* მაღაზიის მიერ საქონლის მომწოდებლისთვის დაბრუნების ფუნქცია
* მომწოდებელთან და მყიდველთან დავალიანების აღრიცხვის ფუნქცია
* საწყობში საქონლის კრიტიკული რაოდენობის აღრიცხვა
* შტრიხკოდების გენერაცია და ბეჭდვა
* ზედნადებების ბეჭდვა
* საქონლის ჩამოწერა
* სალაროს ოპერაციები
* შტრიხკოდების ამოკითხვის სისტემა
* საქონლის რაოდენობისა და ფულის კონტროლის სისტემა
* ქართული დოკუმენტაცია და ინსტრუქციები.

 

საწყობი
 

რეგისტრირებული მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას და რთავს საწყობის მართვის ფუნკციას, ამ ფუნქციის ფარგლებში მას შეუძლია:
 

* შექმნას ახალი კატეგორია ან ქვეკატეგორია (კატეგორიების ხე მრავალდონიანია)
* დაარეგისტრიროს საქონელი ან მომსახურება
* საქონელს და მომსახურებას გააჩნია შემდეგი მახასიათებლები: შტრიხკოდი, სერიული ნომერი, ერთეული, დასახელება, რაოდენობა, მთლიანი/პარტიის ფასი, ავტომატურად გამოთვლადი საშუალო შეწონილი თვითღირებულება, გასაყიდი ფასი, სურათი, დახასიათება;
* საწყობის აღწერის შემდეგ ახალი საქონლის შემოტანა ხდება ცალკე ფუნქციით, რომელიც გულისხმობს ასევე მომწოდებლის შესახებ ინფორმაციის შენახვას, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის მომწოდებელთა მონაცემთა ბაზას.

 

მომხმარებელების მართვა

 

ადმინისტრატორი არეგისტრირებს მომხმარებელბს და ანიჭებს მათ შესაბამის უფლებებს (ბუღალტრული აღრიცხვა, გაყიდვები, საწყობის მართვა, ანგარიშების დათვალიერება და ა.შ)

 

გაყიდვა

 

საქონლის გაყიდვა შესაძლებელია ცალობით და შტრიხკოდის სკანერის საშუალებით. შტრიხკოდების სკანერი მიერთების შემთხვევაში გამოდის სპეციალური ფანჯარა, რომელშიც უფრო მარტივად და სწრაფად იქმნება გაყიდული საქონლის სია.

 

შეკვეთა

 

სისტემის საშუალებით შესაძლებელია შეკვეთების მიღება და მათი კონტროლი და დადასტურების შემთხევვაში შეკვეთის ტრანსფერი გაყიდვაში.

 

წარმოება

 

ეს ფუნქცია გათვალისწინებულია, როგორც საწყობში არსებული კომპონენტებისაგან ახალი კომპიუტერის აწყობისათვის ასევე სხვადასხვა მასალისაგან ახალი პროდუქტის შექმნისათვის, როდესაც მაღაზია ადგილზე აწარმოებს პროდუქციას.

 

ანგარიშები

 

პროგრამით გათვალისსწინებული სხვადასხვა ანგარიშების გენერირება:

* საწყობში არსებული და არ არსებული რეგისტრრებული საქონლის სია
* თარიღების მიხედვით საქონლის შემოტანა და გატანა, შესაძლებელია ფილტრაცია მომწოდებლებისა და კლიენტების მიხედვით, ასევე მოლარე–ოპერატორების მიხედვით.
* კლიენტებისა და მომწოდებლების დავალიენაბის ანგარიში
* საქონლის დაბრუნების ანგარიში
* საქონლის ჩამოწერის ანგარიში
* შეკვეთები და წარმოებები.
* საქონლის მიხედვით დალაგებული ოპერაციები.
* შემოსავალი/გასავალი

 

გაქირავება და გაქირავების გრაფიკი

 

მომხმარებელს შეუძლია გააქირაოს საქონელი საწყობიდან, ამასთანავე მას ექნება საშუალება მკაცრად აკონტროლოს დაბრუნებული საქონელი, დააწესოს ჯარიმა დაგვიანებაზე და ნახოს შეკვეთილი თუ გაქირავებული საქონლის გრაფიკი.

 

უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ პროგრამული შეკვეთის ონლაინ ფორმას, მანამდე კი გთხოვთ თქვენი შეკვეთები და კითხვები გამოგვიგზავნოთ ელ–ფოსტაზე: info @itnovations.ge