ტექნოლოგია, რომელიც გამოგვიყენებია პროექტების შესრულებისას:

 

ვებ აპლიკაციები/ვებ–გვერდები სამაგიდო (Desktop) აპლიკაციები

LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP)

WINS (Windows Server, Internet Information Services, .NET, SQL Server)

ASP (.NET)

HTML

JavaScript

XML

Flash

Frameworks (Drupal, CodeIgniter)

.NET (C#, J#, ASP)

HTML

JavaScript

XML

 

 

აითინოვეიშენს შემუშავებული აქვს საკუთარი ინფორმაციის მართვის სისტემა (CMS - Content Management System), რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი სირთულის ვებ–გვერდების შესაქმნელად.

 

შედარებით მარტივი და ნაკლებად  პრეტენზიული ვებ–გვერდებისათვის ვიყენებთ ისეთ ღია კოდის (Open Source) ტექნოლოგიებსაც, როგორიცაა Joomla, Wordpress და ა.შ.

 

ამავე დროს ყოველთვის ვცდილობთ მოვიძიოთ ახალი უფასო და კომერციული ვებ–სერვისები და შევთავაზოთ მათი გამოყენება კლიენტებს. ასეთი სერვისების რიცხვს მიეკუთვნება:

 

– გუგლის ანალიტიკური სისტემა

– გუგლის ძიება

– გაუზიარე მეგობარს

– "Facebook"–ის ვებ ხელსაწყოები

– სხვადასხვა ფოტო გალერეებისა თუ ეფექტების სკრიპტები.