დასრულდა ახალგაზრდა სოციალისტების საიტი http://www.ysg.ge/

კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი: დღეს დასრულდა მუშაობა ახალგაზრდა სოციალისტების საიტის რეკონსტრუქციაზე. ფაქტობრივად მთლიანად შეიცვალა უკვე არსებული საიტის დიზაინი, დაიტვირთა ფუნქციონალურად და გახდა უფრო მეტად ინტერაქტიული.