"აითინოვეიშენსის" მიერ შექმნილი ვებ–გვერდი www.investingeorgia.org იმარჯვებს ყოველწლიურ IT ინოვაციების კონფერენციაში, როგორც საუკეთესო სამთავრობო ინფორმაციული რესურსი.