საქართველოს IT ინოვაციების კონფერენცია ნოემბერი 10-12, 2010

შპს აითინოვეიშენს–ის წარმომადგენლები მონაწილეობას იღებენ მესამე რეგიონალურ საქართველოს IT ინოვაციების კონფერენციაში, რომელიც ტარდება ICT ბიზნეს საბჭოსა და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ორგანიზებით.